Ini 10 surat pendek yang mudah dihafal

waktu baca 3 menit
Ini 10 surat pendek yang mudah dihafal

10 surat pendek yang mudah dihafal, ragam sulawesitoday – Surat pendek dalam Al Quran biasanya dibaca saat jalankan beribadah sholat.

Karena itu, tiap bacaannya harus dihafal secara baik dan prima. Ada 10 surat pendek yang mudah dihafal.

Surat pendek ini bisa juga kamu sampaikan ke anak atau adik kamu yang baru belajar sholat. Hal ini bermanfaat supaya mereka mudah ingat dan melafalkannya. Surat pendek ini berada di dalam juz Amma.

Di lain sisi, sebetulnya ada 37 surat pendek dalam Juz-Amma. Surat An-Nazi ialah surat yang mempunyai ayat paling banyak (46 ayat), dan surat Al-Kautsar ialah surat terpendek (3 ayat).

Kamu dapat mengfalanya perlahan-lahan. Berikut 10 surat pendek yang mudah dihafal untuk bacaan sholat dan doamu.

  1. Surat An-Nas

Qul A’uudzu birabbin-naas(i)

Malikinnaaas(i)

Ilaahin-naas(i)

Min syarril waswaasil khannaas(i)

Al Ladzii yuwaswisu fii shuduurin-naas(i)

Minal jinnati wannaas(i)

  1. Surat Al-Falaq

Qul A’uudzu birabbil falaq(i)

Min syarri maa khalaq(a)

Wa min syarri ghaasiqin idzaa waqab(a)

Wa min syarrin naffaatsaati fiil ‘uqad(i)

Wa min syarri haasidin idzaa hasad(a)

  1. Surat Al-Lahab

Tabbat yadaa abii lahabiw watabb(a)

Maa aghnaa ‘anhumaa luhu wa maa kasab(a)

Sayashlaa naaran dzaata lahab(in)

waamra-atuhu hAmmaalatatal hatahab(i)

Fii jiidihaa hablun min masad(i)

Ini 10 surat pendek yang mudah dihafal

  1. Surat An-Nasr

Idzaa jaa-a nashrullahi wal fath(u)

Wa ra-aitan nahasa yadkhuluuna fii diinillahi afwaajaa(n)

Fasabbih bihamdi rabbika waastaghfir-hu, innahuu kaana tawwaabaa(n)

  1. Surat Al-Kafirun

Qul yaa ayyuhaal kaafiruun(a)

Laa a’budu maa ta’buduun(a)

Wa laa antum ‘aabiduuna maa a’bud(u)

Walaa anaa ‘aabidum(n) maa ‘abadtum

Walaa antum ‘aabiduuna maa a’bud(u)

Lakum diinukum waliya diin(i)

  1. Surat Al-Kautsar

Innaa a’thainaakal kautsar(a)

Fashalli lirabbika wanhar

Innsyaani-aka huwal abtar(u)

  1. Surat Al-Maun

Ara-aital-ladzii yukadz-dzibu biddiin(i)

Fadzaalikal-ladzii yadu’-‘ul yatiim(a)

Walaa yahudh-dhu ‘alaa tha’aamil miskiin(i)

Fawailul(n)-lilmushalliin(a)

Al ladziina hum ‘an shalaatihim saahuun(a)

Al ladziina hum yuraa-uun(a)

Wayamna’uunal maa’uun(a)

  1. Surat Al-Quraisy

Li-iilaafi quraisyin

Ilaafihim rihlatasy-syitaa-i wash-shaif(i)

Falya’buduu rabba haadzal bait(i)

Al ladzii ath’amahum minjuu’in wa aamanahum min khauf(i)

Ini 10 surat pendek yang mudah dihafal

  1. Surat Al-Fiil

Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi-ashhaabil fiil(i)

Alam yaj’al kaidahum fii tadhliil(in)

Wa-arsala ‘alaihim thairan abaabiil(a)

Tarmiihim bihijaaratim(n) min sijjiil(in)

Faja’alahum ka’ashfim(n) ma`kuul(i)

  1. Surat Al-Humazah

Wailul(n) likulli humazatil(n) lumazat(in)

Al-ladzii jama’a maa law(n) wa’addadah(u)

Yahsabu anna maa lahuu akhladah(u)

Kallaa layunbadzanna fiil huthamat(i)

Wamaa adraaka maal huthamat(u)

Naarullahil muuqadat(u)

Allatii tath-thali’u ‘alal af-idat(i)

Innahaa ‘alaihim mu`shadat(un)

Fii ‘amadim(n) mumad-dadat(i)

Nach, kalian saat ini bisa mengingat beberapa surat pendek di atas untuk dipakai saat shalat.

Dimulai dari surat dengan 3 ayat s/d 46 ayat, kamu dapat mengingat semua dalam Juz Amma atau Al-Quran. (**)

Baca juga: Berikut Lima Drama Korea Populer Dibintangi Kim Min Jae

Leave a Reply

Your email address will not be published.